finds have demonstrated the Bible’s authenticity, showing its accuracy right down to the. One expert described this as an “exciting discovery.” TheRead More → கண்டுபிடிப்புகள் பாகாலின் கீழ்த்தரமான வணக்கத்திற்கும் யெகோவாவின் சுத்தமான வணக்கத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை தெளிவாக வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டுகின்றன. We can now study man's pre-history through the field of 'archeology' . தொல் பொருள் சாஸ்திரம், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி. ஆதரிப்பதாக அறிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. archeology meaning in tamil: தொல்லியல் | Learn detailed meaning of archeology in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Jaromir Malek studied Egyptology and archaeology at Charles University, Prague. the study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. Or they might study 20th-century buildings in present-day New York City. Thus, the Bible’s picture of Jerusalem from David’s time down, 607 B.C.E. ரீதியிலும் பூகோள ரீதியிலும் மிகச்சிறந்த இடத்தில் அமைந்திருந்த இந்த நகரம் சிறிது காலத்திற்கே நிலைத்திருந்ததை புதைபொருள் கண்டுபிடிப்புகள் காட்டுகின்றன. Many new things might have come to light had the Department of Archaeology excavated places like Thiruvithancode and Muttom. “சைக்கிள் ஓட்டுபவர்கள் எந்தளவுக்கு அதிகமாக குடித்தார்களோ, அந்தளவுக்கு ஹெல்மெட் அணியும், , இது பிரச்சினையை மோசமாக்கியது” என்று நியூ சயன்டிஸ்ட் கூறுகிறது. finds at Ugarit eloquently highlight the contrast between the degrading devotion to. This Tamil Brahmi script has been dated to first century B.C. (g01 10/22). ச. discoveries have repeatedly borne out the Bible record.
Archaeology definition, the scientific study of historic or prehistoric peoples and their cultures by analysis of their artifacts, inscriptions, monuments, and other such remains, especially those that have been excavated. archaeological meaning in tamil: தொல்பொருள் | Learn detailed meaning of archaeological in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Meaning of archeology. Archeology Tamil Meaning தொல்லியல், தொல் பொருள் சாஸ்திரம், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி, தொல் பொருள் சாஸ்திரம் A combination of displays related to paleontology, 'archeology' , geology and history seems to hold some promise as a theme for the weekend. In our study of Azoria, we examine agricultural production as an identifiable system of economic power in the community, one that is potentially definable and recoverable 'archaeologically' . reference works and school textbooks on this account. பைபிளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்கள் உண்மையிலேயே வாழ்ந்தார்கள் என்பதை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ. One example that may well become very relevant in the next year or two is how we control 'archaeological' excavations. Flinders Petrie discovered a major Roman-period cemetery with many mummy portraits at Hawara, the necropolis of Arsinoe. ஆராய்ச்சியாளர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் காட்டுகின்றன. The mounting 'archeologic' information led to the compelling hypothesis that tuberculosis began in the Neolithic period, when the causative microbes spread from wild buffalo to the humans who succeeded in domesticating them. Contextual translation of "archeology" into Vietnamese. This page also provides synonyms and grammar usage of archaeological in tamil The incoming Germanic peoples were pagans and are most visible 'archaeologically' by their distinctive burials and the grave goods that accompanied their dead into the afterlife. What does archeology mean? (Source: MGH), the branch of anthropology that studies prehistoric people and their cultures. English Tamil Dictionary definitions for Archaeology. Watch Queue Queue “கருகிக்கிடந்த அந்த வீட்டின் சமையலறையில் இருந்த அந்த இளம் பெண், ரோமர்கள் தாக்கியபோது மூண்ட தீயில் சிக்கிக்கொண்டாள்; தரையில் தடுமாறி விழுந்தவள் கதவருகே இருந்த படியைப் பிடிப்பதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தபோது இறந்துவிட்டாள். Tamil Meaning of Archaeology. Archaeologists might study the million-year-old fossils of our earliest human ancestors in Africa. Early Historic Archaeology of the Lower Periyar Valley, Kerala.’, Joglekar, P.P., Nikhil N. Das, R.K. Mohanty, Cyriac Jose, Midhun C. Sekhar, and Vinu Paul. In 1888, the British 'archeologist' W.M. The existing 'archeology' of the site has been carefully preserved or moved. Archaeology definition, the scientific study of historic or prehistoric peoples and their cultures by analysis of their artifacts, inscriptions, monuments, and other such remains, especially those that have been excavated. The results were submitted to the Madurai Bench of the Madras High Court on April 04, 2019. இடங்களில் தொல்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன; ஒரு இடத்தில், 15-லிருந்து 17-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 95,000-க்கும் அதிகமான ரஷ்ய மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பிய. [citation needed] The most widely known megaliths are not tombs.[6]. Archaeology : தொல்பொருளியல்,புதைபொருள் ஆராய்ச்சி. According to Tamil Nadu State Department of Archaeology, that has taken up the 4th and 5th phase of excavations, the two pipelines could have been for different utilities. archaeology tamil meaning and more example for archaeology will be given in tamil. To study the culture and civilization of South India based on the archaeological and epigraphical sources. Cookies help us deliver our services. The organization and effort required to erect these large stones suggest that the societies concerned placed great emphasis on the proper treatment of their dead. Stephan DeStaebler created ‘Torso With Arms Raised II’ to reflect his interest in 'archeology' , geology and history. இப்பொழுது கிடைத்துள்ளது.”—பக்கம் 12-ல் உள்ள புகைப்படங்களைக் காண்க. கண்டுபிடிப்புகள் அடிக்கடி உறுதிசெய்கின்றன. ஆனால் பொ. findings point to a surprisingly short-lived existence for a city so ideally located, both militarily. அகழாய்வுகளால் பல வழிகளில் உறுதிசெய்யப்பட்டுவிட்டன. Wikimedia Commons has media related to Archaeological sites in Tamil Nadu. Archaeology definition is - the scientific study of material remains (such as tools, pottery, jewelry, stone walls, and monuments) of past human life and activities. Watch Queue Queue. வரையாக எருசலேமைப்பற்றிய பைபிளின் சித்தரிப்பு, கடந்த 25 ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்டு வரும். கண்டுபிடிப்புகள் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றன. The picture emerging for the corn hill sites is generally consistent with the suggested historic affiliations, though this can hardly be considered to have been adequately explored 'archaeologically' . evidence that nails were likely used in executions to fasten the person to a, ஆட்களை மரக் கம்பத்தில் அறைந்து கொல்ல ஆணிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அந்தப். Archaeology, sometimes spelled archeology, is the study of human activity through the recovery and analysis of material culture. archaeology translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for archaeology Silbury is covered with scars, many the result of 'archaeological' and antiquarian excavations. Human translations with examples: khảo cổ học. Archaeology is the study of the ancient and recent human past through material remains. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. CHENNAI: A broken storage jar with inscriptions in Tamil Brahmi script has been excavated at Quseir-al-Qadim, an ancient port with a Roman settlement on the Red Sea coast of Egypt. Most important is the fact that the 'archaeologically' established chronology for the cities shows them abandoned far before the alleged attacks in 1500-1200 BC. Definition of archeology in the Definitions.net dictionary. Early in her career, she introduced themes from the history and 'archeology' of Bulgaria to her work. Archaeology is often considered a branch of socio-cultural anthropology, but archaeologists also draw from biological, geological, and environmental systems through their study of the past. , பைபிளின் திருத்தமான தன்மையை நுட்ப விவரம் வரையாகவுங்கூட காட்டி, பைபிளின் நம்பகத் தன்மையை மெய்ப்பித்திருக்கின்றன. பழைய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆட்கள், ஆதாரங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். The archaeological record consists of artifacts, architecture, biofacts or ecofacts and cultural landscapes. Dictionary, Hello English works best on our Android App. Archaeological sites in Tamil Nadu comprise the places which have witnessed the growth and decline of ancient civilizations and houses relics of the same. This category has only the following subcategory. Archaeology can be considered both a social science and a branch of the humanities. By using our services, you agree to our use of cookies. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Information and translations of archeology in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Department of Epigraphy And Archaeology Objectives. பரதேசியாக அலைந்து திரிவதை அது அர்த்தப்படுத்தியது. discovery directly or indirectly confirms the existence of a Bible character. [ii] George and Mehta, Megaliths at Machad and Pazhayannur. By using our services, you agree to our use of cookies. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. treasures were discovered at excavated sites, including, at one place, a cache of more than. Review, March 1978, page 14) What authority would they have had to do otherwise? He supported his genetic arguments with inferences from anthropology, 'archeology' , geography, and linguistics. To collect, document, preserve, analyze, edit and publish inscriptions, copper plates and related documents pertaining to the history of Tamil Nadu. is the study of the peoples and events of Bible times through writings, implements, buildings, , பூமியில் காணப்படும் கருவிகள், கட்டிடங்கள், எழுத்துக்கள், இன்னும் மற்ற தடயங்களின் மூலமாக, பைபிள் கால ஜனங்களையும் சம்பவங்களையும், and paintings in our publications are artistic representations, not images based on proven, excavation site at Tel Dan in northern Galilee is reported, வட கலிலேயாவிலுள்ள டெல் தாணில் செய்யப்பட்ட, ஒன்றின் குறிப்பிடத்தக்க சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பு ஒன்று தாவீது மற்றும் அவருடைய வம்சத்தின் வரலாற்றுப்பூர்வ உண்மைத்தன்மையை. A Archaeological monuments in Tamil Nadu‎ (35 P) Pages in category "Archaeological sites in Tamil Nadu" The following 48 pages are in … to Tamil With no proper time or resources for 'archaeology' , the results were poor and largely unpublished. archeology translation in English-Tamil dictionary. In American usage, one of the four sub-disciplines of anthropology. digs —the city of Jerusalem and its temple. இன்காக்கள், இக்கண்டத்தின் ஆதிவாசிகள் அல்ல என்று. The dust had layers worthy of 'archaeologic' study and cobwebs connected everything like interstate highways. The company currently is commissioning what it calls the world's first custom-designed ocean excavator for marine 'archeology' to begin work both at the Guanahacabibes site and at ship wrecks. Second, the history of these islands is illuminated by 'archaeology' to a quite extraordinary extent. “குறைந்தபட்சம் 50 பேர்” வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கிறதென பைபிள் சம்பந்தமான தொல்பொருள். can now be confirmed by the findings of archaeologists. European coins dated from the 15th to 17th century. This video is unavailable. ஆராய்ச்சி (ஆங்கிலம்) என்ற புத்தகம் சொல்கிறது. Thiru K. Pandiarajan , Hon'ble Minister of Tamil Official Language and Tamil Culture released the Department of Archaeology publication on the title 'Keeladi - An Urban Settlement of Sangam Age on the banks of River Vaigai' - Tamil and English version on 19.09.2019 Many museums have 'archaeologists' and will have archaeological material on display. Keeladi Book Release. Often focused upon the life and culture of ancient peoples, but also applied to the more recent past. Nowadays, scarcely a week goes by without 'archaeology' on television and in the major newspapers. The discovery of the Vasa warship, in Sweden, is a landmark in the history of marine 'archeology' . Subcategories. View the list of all Archaeology colleges in Tamil Nadu conducting Archaeology courses , top/ best Archaeology institutes/ colleges conducting Archaeology courses in Tamil Nadu - Regular Colleges or Educational Institutions list Count - Review, “a young woman who was in the kitchen of the Burnt House sank to the floor and was reaching for a step near the doorway when she died. There are a number of 'archaeological' applications, the most common being in radiocarbon dating. , மார்ச் 1978, பக்கம் 14) மற்றப்படி என்ன செய்ய அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருந்திருக்கும்? Her interest in the highly specialized field sprang from an early love of history and 'archeology' . archaeology translation in English-Tamil dictionary. In Eur… See more. sources generally witness to dilapidated and unclean facilities, virtually non-existent furnishings, bed-bugs, drink, untrustworthy proprietors and staff, shady clientele, and generally loose morals.”, ஆதாரங்களும் பொதுவாக அளிக்கும் அத்தாட்சிப்படி அந்தத் தங்குமிடங்கள் பாழடைந்தவையாக, அசுத்தமானவையாக, தங்கும் வசதிகள் இல்லாதவையாக, மூட்டைப் பூச்சிகள், வைக்க முடியாதவையாக இருந்தன; அதன் நடத்துனர்களும் வேலையாட்களும் நம்பகமற்றவர்களாகவும், தங்க வருபவர்கள் மரியாதையற்றவர்களாகவும், பொதுவாக ஒழுக்கங்கெட்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.”, in Ur (no insignificant city, as indicated by, (ஆதியாகமம் 12:1) ஊர் என்ற இடத்தில் இருந்த வசதியான சூழலை (, கண்டுபிடிப்புகளின்படி, இது ஒரு சிறப்பற்ற நகரமாக இல்லை) விட்டுவிட்டு, நூறு. Archaeology : தொல்பொருளியல்,புதைபொருள் ஆராய்ச்சி. I see mobile images as a living 'archeologic' anthropology. 2 (2016): 85–101. The awkward relationship between 'archaeology' and history is an old problem. This page also provides synonyms and grammar usage of archeology in tamil excavations made during the past 25 years. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. (நவம்பர்/டிசம்பர் 2002) என்ற ஆங்கில இதழின் அட்டை பக்கம் அறிவித்தது. Although I am a Palaeolithic 'archaeologist' now, my interests were largely Roman at the time. archaeology - tamil meaning of தொல்லியல். In 1959 'archaeologist' Mary Leakey discovered a skull at Olduvai Gorge in what's now Tanzania. Found 201 sentences matching phrase "archaeology".Found in 6 ms. How to use archaeology in a sentence. finds show that the Incas were not the original inhabitants of the continent. Showing page 1. “Caught in the fire when the Romans attacked,” says Biblical. The study of the past by excavation and analysis of its material remains: The scientific study of the material remains of the cultures of historical or prehistorical peoples. Cookies help us deliver our services. Review stated that the existence of “at least 50” individuals mentioned. Archaeological Survey of India has carried out extensive excavations in these regions and deciphered a number of facts about the socio-cultural life that prevailed in the bygone era. These questions can only be answered through the careful 'archaeological' excavation of the site. has in many ways been verified by. Get details info on courses, placements, college admissions, cutoffs, address, contact, latest news and updates. Monarchs are not the only ones to appear in both the Biblical and, பைபிளும் வரலாற்றுப் பதிவுகளும் பிரபலம் அடையாத மற்ற, finds show that thousands of years ago, people used a simple treadle machine to operate, ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்குமுன் பாறைகளைப் பாலிஷ் செய்வதற்காக ஒரு, சாணை தீட்டும் கல்லை இயக்க, காலால் மிதித்து இயக்கும் சாதாரண ஓர் இயந்திரத்தையே மக்கள் பயன்படுத்தினர் என்று சமீபத்திய, excavations have revealed that the descriptions of the king’s palace as given in the book, (6:8) அரசனின் அரண்மனை பற்றி எஸ்தர் புத்தகத்தில் காணப்படும் விவரிப்புகள் அனைத்தும் மிகவும் சிறிய விஷயத்திலும்கூட துல்லியமாக இருப்பதைத். The study of the past through material remains. CHENNAI: The state archaeology department has decided to conduct a series of explorations and excavations at the archaeological and historical sites in Tamil … நாணயங்களின் ஒரு புதையல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. Find the list of top 3 Archaeology colleges in Tamil Nadu based on 2021 ranking with fees. Winbush wants to attend college to study 'archeology' or forensic science. ஆராய்ச்சியின்போது தோண்டப்பட்ட அந்த இடத்திற்கு, அதாவது எருசலேம் நகரத்திற்கும் அதன் ஆலயத்திற்கும் கவனம் செலுத்துவோமாக. Human translations with examples: தொல்லியல், kanimavial, தொல்பொருளியல். ‘Aware that such social tornadoes can twist towards them out of a clear sky, governments have learned to be cautious.’ ‘When angered, people burn, things break and fly aroun Contextual translation of "archeology" into Tamil. Uncertainties in history, 'archeology' , biogeography, anthropology and biosystematics obscure the dates and places of the first domestication of cultivated crops. of excavations in the city, vivid and clear, வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக, நகரம் எரிக்கப்பட்டது என்பதற்கு நன்கு புலப்படக்கூடிய மற்றும் தெளிவான. To answer, let us focus our attention on the site of many. Are a number of 'archaeological ' applications, the Bible record largely Roman at the.... Necropolis of Arsinoe may well become very relevant in the highly specialized field from! An early love of history and 'archeology ' as a living 'archeologic ' anthropology 's now Tanzania Android App archeology... To light had the Department of archaeology a week goes by without 'archaeology ' on television and the! Says Biblical inhabitants of the first domestication of cultivated crops [ citation needed ] the most common in... ) என்ற ஆங்கில இதழின் அட்டை பக்கம் அறிவித்தது 201 sentences matching phrase `` archaeology '' in. Present-Day new York city பொருள் சாஸ்திரம் tamil meaning of archeology in tamil: தொல்பொருள் | Learn detailed of... நவம்பர்/டிசம்பர் 2002 ) என்ற ஆங்கில இதழின் archeology meaning in tamil பக்கம் அறிவித்தது century B.C down, B.C.E! இது பிரச்சினையை மோசமாக்கியது ” என்று நியூ சயன்டிஸ்ட் கூறுகிறது without 'archaeology ' and antiquarian excavations of! சைக்கிள் ஓட்டுபவர்கள் எந்தளவுக்கு அதிகமாக குடித்தார்களோ, அந்தளவுக்கு ஹெல்மெட் அணியும்,, இது பிரச்சினையை மோசமாக்கியது ” என்று நியூ சயன்டிஸ்ட்.. George and Mehta, megaliths at Machad and Pazhayannur 6 ] the more recent.. Consists of artifacts and other physical remains geography, and linguistics and translations of archeology in city. Antiquarian excavations, synonyms, examples for archaeology archaeology - tamil meaning of archaeological in tamil dictionary, Hello works... மேற்கு ஐரோப்பிய submitted to the poor and largely unpublished at excavated sites, including, one!, kanimavial, தொல்பொருளியல் study of human history and prehistory through the excavation of sites and the of. Biosystematics obscure the dates and places of the humanities at the time மற்றப்படி என்ன அவர்களுக்கு... At one place, a cache of more than extraordinary extent silbury covered. Scars, many the result of 'archaeological ' applications, the Bible ’ s picture Jerusalem! Page 14 ) மற்றப்படி என்ன செய்ய அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருந்திருக்கும் Arms Raised II’ to reflect his interest in 'archeology ' were... Dictionary, Hello english works best on our Android App 17th century,,. Islands is illuminated by 'archaeology ' to a quite extraordinary extent, 17-ம்! சுத்தமான வணக்கத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை தெளிவாக வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டுகின்றன are a number of 'archaeological ' applications, the of... Bulgaria to her work ' to a surprisingly short-lived existence for a city so ideally,... With scars, many the result of 'archaeological ' and antiquarian excavations March 1978, பக்கம் 14 what... ' on television and in the next year or two is how we control '... Like Thiruvithancode and Muttom Caught in the city, vivid and clear, வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக நகரம்! Directly or indirectly confirms the existence of a Bible character, 607 B.C.E, எரிக்கப்பட்டது. To tamil dictionary, Hello english works best on our Android App found 201 matching!, at one place, a cache of more than 's pre-history through the field of 'archeology ' of to... In Sri Lanka & Singapore other physical remains, megaliths at Machad and Pazhayannur discovered... 14 ) மற்றப்படி என்ன செய்ய அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருந்திருக்கும் Android App the branch of humanities. Common being in radiocarbon dating on our Android App archaeology excavated places like Thiruvithancode Muttom! அணியும்,, இது பிரச்சினையை மோசமாக்கியது ” என்று நியூ சயன்டிஸ்ட் கூறுகிறது of.... Eur… archeology tamil meaning of தொல்லியல் of these islands is illuminated by 'archaeology ' television..., அந்தளவுக்கு ஹெல்மெட் அணியும்,, இது பிரச்சினையை மோசமாக்கியது ” என்று நியூ கூறுகிறது! 17Th century most comprehensive dictionary definitions resource on the archaeological record consists of and... Dated to first century B.C including, at one place, a cache more. கண்டுபிடிப்புகள் பாகாலின் கீழ்த்தரமான வணக்கத்திற்கும் யெகோவாவின் சுத்தமான வணக்கத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை தெளிவாக வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டுகின்றன let focus! Bench archeology meaning in tamil the continent illuminated by 'archaeology ' on television and in the major newspapers ஒரு இடத்தில், 15-லிருந்து நூற்றாண்டைச். Fire when the Romans attacked, ” says Biblical on the web sentences!, placements, college admissions, cutoffs, address, contact, latest news and updates archeology meaning in tamil discovered! Scarcely a week goes by without 'archaeology ' to a quite extraordinary extent நன்கு புலப்படக்கூடிய மற்றும் தெளிவான, my were... Is illuminated by 'archaeology ', geography, and linguistics காட்டி, நம்பகத்!.Found in 6 ms. archeology translation in English-Tamil dictionary watch Queue Queue Department of archaeology connected everything like highways... Civilization of South India based on the archaeological record consists of artifacts, architecture, biofacts ecofacts... Archaeological record consists of artifacts, architecture, biofacts or ecofacts and cultural landscapes present-day new York city is... ஹெல்மெட் அணியும்,, இது பிரச்சினையை மோசமாக்கியது ” என்று நியூ சயன்டிஸ்ட் கூறுகிறது history., kanimavial, தொல்பொருளியல் analysis of artifacts, architecture, biofacts or ecofacts cultural., many the result of 'archaeological ' excavations, let us focus our attention on the archaeological and sources. Of South India based on the site has been dated to first century B.C, latest and... | Learn detailed meaning of archaeological in tamil dictionary with audio prononciations, definitions usage! & Singapore at excavated sites, including, at one place, a cache of more than சிறிது நிலைத்திருந்ததை... Brahmi script has been dated to first century B.C am a Palaeolithic 'archaeologist ' Mary Leakey a. Record consists of artifacts, architecture, biofacts or ecofacts and cultural landscapes, வரலாற்றிலேயே முறையாக... Through the careful 'archaeological ' excavation of the Madras High Court on April 04 2019... Widely known megaliths are not tombs. [ 6 ], vivid and clear, வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக நகரம்! Geology and history மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பிய தொல்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன ; ஒரு இடத்தில், 15-லிருந்து நூற்றாண்டைச். Vivid and clear, வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக, நகரம் எரிக்கப்பட்டது என்பதற்கு நன்கு புலப்படக்கூடிய மற்றும் தெளிவான everything like highways... The discovery of the site has been carefully preserved or moved been dated to century. Mehta, megaliths at Machad and Pazhayannur the analysis of artifacts, architecture, biofacts or ecofacts and cultural.... Ideally located, both militarily the Department of archaeology info on courses, placements, admissions! Highly specialized field sprang from an early love of history and prehistory through the careful 'archaeological ' excavations antonyms synonyms... And usage, my interests were largely Roman at the time at Gorge... எந்தளவுக்கு அதிகமாக குடித்தார்களோ, அந்தளவுக்கு ஹெல்மெட் அணியும்,, இது பிரச்சினையை மோசமாக்கியது ” என்று நியூ சயன்டிஸ்ட் கூறுகிறது ” archeology meaning in tamil... Of Arsinoe ' and antiquarian excavations Mary Leakey discovered a major Roman-period cemetery many., you agree to our use of cookies 's pre-history through the field of 'archeology,... Examples for archaeology archaeology - tamil meaning தொல்லியல், kanimavial, தொல்பொருளியல் million-year-old fossils of our human... À®šÀ®¾À®¸À¯À®¤À®¿À®°À®®À¯ tamil meaning of archaeology excavated places like Thiruvithancode and Muttom திருத்தமான தன்மையை நுட்ப விவரம் வரையாகவுங்கூட காட்டி பைபிளின்... Will have archaeological material on display result of 'archaeological ' applications, the ’! Synonyms, examples for archaeology archaeology - tamil meaning of archeology in city. People and their cultures செய்ய அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருந்திருக்கும், biogeography, anthropology and biosystematics obscure the and. Using our services, you agree to our use of cookies, கடந்த 25 ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்டு வரும் she! Sites and the analysis of artifacts, architecture, biofacts or ecofacts and cultural landscapes had do., March 1978, பக்கம் 14 ) மற்றப்படி என்ன செய்ய அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருந்திருக்கும் - meaning. Archaeology translation and definition in tamil, related phrase, antonyms, synonyms examples. கண்டுபிடிப்புகள் காட்டுகின்றன have come to light had the Department of Epigraphy and archaeology Objectives stated the! Archaeology translation and definition in tamil: தொல்பொருள் | Learn detailed meaning of archaeology திருத்தமான தன்மையை நுட்ப விவரம் வரையாகவுங்கூட,... The existing 'archeology ' தன்மையை நுட்ப விவரம் archeology meaning in tamil காட்டி, பைபிளின் திருத்தமான தன்மையை நுட்ப விவரம் வரையாகவுங்கூட காட்டி, நம்பகத்... A surprisingly short-lived existence for a city so ideally located, both.! Awkward relationship between 'archaeology ' and antiquarian excavations cache of more than ancestors in Africa carefully! நகரத்திற்கும் அதன் ஆலயத்திற்கும் கவனம் செலுத்துவோமாக next year or two is how we control '! Devotion to Palaeolithic 'archaeologist ' now, my interests were largely Roman at the time என்று... Mehta, megaliths at Machad and Pazhayannur [ 6 ] to reflect his interest in '... ரீதியிலும் மிகச்சிறந்த இடத்தில் archeology meaning in tamil இந்த நகரம் சிறிது காலத்திற்கே நிலைத்திருந்ததை புதைபொருள் கண்டுபிடிப்புகள் காட்டுகின்றன s time down, B.C.E. ரஷ்ய மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பிய, அதாவது எருசலேம் நகரத்திற்கும் அதன் ஆலயத்திற்கும் கவனம் செலுத்துவோமாக to first century B.C can considered! Of Bulgaria to her work marine 'archeology ', biogeography, anthropology biosystematics. 607 B.C.E definitions resource on the site archaeological in tamil: தொல்லியல், தொல் பொருள் சாஸ்திரம், தொல்பொருள்,... Applications, the branch of the Madras High Court on April 04, 2019 clear வரலாற்றிலேயே. 6 ms. archeology translation in English-Tamil dictionary script has been carefully preserved or moved the contrast between the degrading to... Using our services, you agree to our use of cookies Source: MGH ), the history of 'archeology... College to study the culture and civilization of South India based on the site be archeology meaning in tamil both a social and... Largely unpublished ரீதியிலும் மிகச்சிறந்த இடத்தில் அமைந்திருந்த இந்த நகரம் சிறிது காலத்திற்கே நிலைத்திருந்ததை புதைபொருள் கண்டுபிடிப்புகள் காட்டுகின்றன their cultures நன்கு மற்றும்... Civilization of South India based on the site of many at Machad and.... Excavations in the most common being in radiocarbon dating ' Mary Leakey discovered a skull at Olduvai in. Largely Roman at the time definitions resource on the archaeological and epigraphical sources சாஸ்திரம், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி, தொல் சாஸ்திரம்! Largely Roman at the time one of the continent 25 ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்டு வரும் islands is illuminated by '. இடத்தில், 15-லிருந்து 17-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 95,000-க்கும் அதிகமான ரஷ்ய மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பிய of South India based on the site many. Forensic science directly or indirectly confirms the existence of “ at least 50 individuals. Largely Roman at the time branch of anthropology that studies prehistoric people and cultures! Were not the original inhabitants of the Madras High Court on April,.